Bookmark and Share

Search:

 Hoërskool Hartswater

 Die geskiedenis van Hoërskool Hartswater

In 1974 is die bestuursraad vir die skole van Vaalharts verander na die Skoolraad. Met die eerste vergadering vra mnr. S.W. Kotze dat daar aansoek gedoen moet word vir ‘n tweede Hoërskool, en te wel op Hartswater. Sommige het die idee uitgelag.

Daar was hierna dispute oor of daar eerder koshuise op Jan Kemp gebou moes word, omdat baie kinders so ver as Magogong moes ry met busse. Na verskeie herhaalde aansoeke en ‘n massa vergadering, is daar tog toestemming gegee dat ‘n Hoërskool hier sal oopmaak. In Januarie 1953 is die skool toe geopen, met ‘n personeel van vyf! Daar was sowat 140 leerlinge ingeskryf in die eerste jaar. Met ‘n opname van voornemende graad 8 leerlinge is gevind dat die skoolgeboue feitlik verdubbel moes word. In September 1954 is die voetbalveld begin. Ouers en boere het
gesorg dat daar amper geen kostes aan verbonde was nie. Op 23 September 1966 is die nuwe skoolsaal ook ingewy. Net vyf jaar vroeër is die pawiljoen gebou. Ou hout wat gebruik was in die ouer skoolgebou, is gebruik vir die pawiljoen en die leerlinge het dit self afgeskuur en versorg!

Geen wonder ons leuse is “Werk saam en Bou” nie.

Sport prestasies

1. Lizé Pottas (Gr.10)Vaalharts Half-Eeufees Trofee vir die Beste Individuele Atletiek prestasie
Matriekklas 1981 Trofee vir die Beste Individuele Sportprestasie binne die skool. VNB Trofee vir die Sportvrou van die jaar.
2. Lindie Muller (Gr. 12)Hartswater Netbal Trofee vir die Netbalspeelster van die jaar.
3.WJ Bester (Gr. 11)Die Juweel Rugby Trofee vir Rugbyspeler van die Jaar.
4.Jaco Ras (Gr. 11)Carlie van Niekerk trofee vir die Konstantste Rugbyspeler van die jaar.
5. NJ van der Walt (Gr. 11)Harts Tegniese Dienste Trofee vir die Beste Gholfspeler van die jaar.
6.Albert van Niekerk (Gr. 11)Hartswater Krieketskild vir die Krieketspeler van die jaar.
7. Justyn Robinson (Gr. 10)Dennis Vertue Trofee vir die Beste Krieket-sportmangees.
8. Neil Coetzee (Gr. 10)JC Greyling Trofee vir Tennis-Enkelkampioen Seun.
Nico van der Merwe Trofee vir Tennis-Dubbels-Seuns.
9.DJ van Niekerk (Gr. 9)Ben Keyser Trofee vir Tennis-Dubbels-Seuns
10. Lianke van Niekerk (Gr.8)Helena Greyling Trofee vir Tennis-Enkelkampioen Dogter
11. Zu-Nelle Myburgh (Gr. 8)Miller & De Villiers Trofee vir die Hokkiespeelster van die jaar.
12. Bertus Gunter (Gr. 8)Kobie Nel Trofee vir die Beste vordering in 0/15 Rugby.
13. Lianke van Niekerk (Gr. 8) en Helgard du Plessis (Gr. 8)Lianke van Niekerk ontvang die Kimtrek Trofee vir Tennis-Gemeng-Dogter en
Helgard du Plessis die Martin Ras Trofee vir Tennis-Gemeng-Seun.
14. Lianke van Niekerk (Gr. 8) en Liandri Jacobs (Gr.12)Deel die B. van Niekerk Trofee vir Tennis-Dubbels-Dogters

Kultuur prestasies

1.Esmie Pieterse (Gr.9)Cloete trofee vir Beste Junior Debateerder
2.Leanne Swanepoel (Gr. 10)Old Mutual Trofee vir die Beste Senior Debateerder.
3.Franco Holtzhausen en Gideon van Vuuren (Gr. 12)Ontvang die Lojaliteitsbeker. Hierdie leerders het oral gewerk en gehelp tydens sportdae en funksies wat plaasgevind het! Hulle is altyd bereidwillig.

Akademiese Prestasies

Hartsies se leiers vir 2015.Baie geluk aan die nuut verkose Bestuurskomitee vir 2015!

Foto: BK vir 2015

Voor van links: Willie de Bruyn, Marizanne Botha (Ondervoorsitster), Cecilia Seyffert (Voorsitster), Nico van Niekerk (Voorsitter), Wiann Bester(Ondervoorsitter), Albert van Niekerk.

Middel van links: Nicolize Visser, Heleen Jacobs, Wilmari Walton, Carin Bezuidenhout, Anri Swart, Carla Bezuidenhout, WJ Bester.

Agter van links: Gerlo Greyling, Charlize Oosthuizen, Martica Marais, Beno Kruger, NJ van der Walt, Willem van den Berg.

Afwesig: Jurie de Wit

Akademiese Prestasies

1. Wilmarie Derks (Gr. 12)


VNB trofee vir Veelsydigste Leerling in die skool
GJ Lubbe trofee vir Beste Akademiese prestasie in die skool deur ‘n dogter.
HS Steenkamp trofee vir DUX-leerling
Trofee vir Lewensoriëntering 92,42%
Trofee vir Lewenswetenskap 78,36%
Trofee vir Fisiese Wetenskap 78,67%
Trofee vir Rekeningkunde 80,83%
Trofee vir Engels 80,92%
Trofee vir Afrikaans 86,17%
Trofee vir Tweetaligheid 83,55%
2. Jesse Lawson (Gr. 12)


AJ Bosman trofee vir Beste Akademiese prestasie in die skool deur ‘n seun.
Trofee vir Geografie 82,27%.
Trofee vir Senior Wiskunde 76,63%.
3.Esmari Vermeulen (Gr. 12)


Matriekklas van 1995 trofee vir Hartsie Persoonlikheid
4.Marilyn Coetzee (Gr. 12)


Trofee vir Besigheidstudies 76,62%.
5.Jennifer Fourie (Gr. 12)


Trofee vir Wiskunde Geletterdheid 89,64%.
Trofee vir Verbruikerstudie 70,42%.
6. Monique Marais (Gr. 12)


Trofee vir Toerisme 77,78%.
Trofee vir Rekenaartoepassingstegnologie 83,29%.
7. Carmia Duvenhage (Gr. 9)


Trofee vir Lewensoriëntering 94,70%.
Trofee vir Sosiale Wetenskap 95,25%.
Trofee vir Ekonomiese Bestuurswetenskap 93,79%.
Trofee vir Natuurwetenskap 94,37%.
Trofee vir Wiskunde 92,32%.
Trofee vir Engels 89,23%.
Trofee vir Afrikaans 91,97%.
8. Cayla Viljoen (Gr. 9)


Trofee vir Kreatiewe Kunste 89,62%.
Trofee vir Tegnologie 89,10%.

Graad 8 - Eerste, tweede en derde in graad.

1. Lianke van Niekerk 89,67%
 
2. Lohan de Kock 87,67%
 
3. Chandri Human 85,89%
 

Graad 9 - Eerste, tweede en derde in graad.

1. Carmia Duvenhage 90,22%
 
2. Cayla Viljoen 88,06%
 
3. Estie Coetzee 87,05%
 

Graad 10 - Eerste, tweede en derde in graad.

1. Danique Visser 92,18%
 
2. Leanne Swanepoel 89,13%
 
3. Michelle Rademeyer 77,09%
 

Graad 11 - Eerste, tweede en derde in graad.

1. Wiann Bester 86,77%
 
2. Anri Swart 83,51%
 
3. Nico van Niekerk 82,80%
 

Graad 12 - Eerste, tweede en derde in graad.

1. Wilmarie Derks 81,22%
 
2. Lalisha Visser 78,57%
 
3. Jesse Lawson 77,83%
 

Hoërskool Hartswater se trots!

Tydens die afgelope prysuitdeling is die volgende spesiale toekennings gemaak. Baie geluk aan elke leerder wat tydens hierdie aand beloon is vir hul harde werk, mag dit as inspirasie dien vir ander en ook as motivering vir toekomstige prestasie.

1. Wilmarie Derks ontvang die trofee vir DUX-leerling vir 2014, asook die trofee vir die mees Veelsydigste leerder in die skool, en ook die GJ Lubbe trofee vir die beste gemiddelde persentasie oor afgelope drie jaar deur ‘n dogter.


2. Jesse Lawson ontvang die AJ Bosman trofee vir die beste gemiddelde prestasie oor die afgelope drie jaar deur ‘n seun.


3. Esmari Vermeulen ontvang die trofee vir die Hartsie Persoonlikheid.


4. Lizé Pottas ontvang die VNB trofee vir die Sportvrou van die Jaar vir haar prestasie in atletiek.

Hartsies se leiers vir 2015

Baie geluk aan die nuut verkose Bestuurskomitee vir 2015!

Voor van links: Willie de Bruyn, Marizanne Botha (Ondervoorsitster), Cecilia Seyffert (Voorsitster), Nico van Niekerk (Voorsitter), Wiann Bester(Ondervoorsitter), Albert van Niekerk.

Middel van links: Nicolize Visser, Heleen Jacobs, Wilmari Walton, Carin Bezuidenhout, Anri Swart, Carla Bezuidenhout, WJ Bester.

Agter van links: Gerlo Greyling, Charlize Oosthuizen, Martica Marais, Beno Kruger, NJ van der Walt, Willem van den Berg.

Afwesig: Jurie de Wit

Bokkieweek

‘n Paar van Hoërskool Hartswater se leerders het aan die Bokkieweek deelgeneem.

Voor van links: Franco du Toit (O/16 Rugby), Heinrich Klopper (O/16 Rugby), Vihan Jacobs (O/14 Rugby).
Agter van links: Marné Duvenhage (O/16 Hokkie), Martica Marais(O/19 Hokkie), Suzaan de Wit(O/16 Hokkie).

GHOLF TOER NA MARGATE

Agt gholf spelers van Hoërskool Hartswater het ook tydens die vakansie getoer na Margate.

Voor van links: Bertie Pretorius, NJ van der Walt, Hancke Rautenbach, Dijon Pienaar. Agter van links: Gordey Fatkulin, Armand Fourie, GP Truter, Carlo Visser.

PROVINSIALE SPELERS

Baie geluk aan al die spelers van Hoërskool Hartswater wat gekies is vir die onderskeie provinsiale spanne. Ons is trots op julle!

Rugby

O/18 Akademieweek

WJ Bester

O/19 Pukkeweek

Van links: Obakeng Pholoholo, Gerlo Greyling, Carlie van Aswegen

O/16 Valkeweek

Van links: GP Truter, Rico Kernekamp, DJ Roux

O/17 Vaalharts GWK-week

Voor van links: Carlo Visser, Heinrich Klopper, Albert van Niekerk, Nico van Niekerk.
Agter van links: L-Jay Janse van Vuuren, Neil Coetzee, Justyn Robinson.

O/15 Vaalharts GWK – week

Voor van links: Ocker Fourie, DJ van Niekerk, Helgard du Plessis, Bertus Gunter.
Agter van links: Armand Fourie, Vihan Jacobs, Tinus van Rooyen, Jerry Erasmus, Bongani Witbooi.
Afwesig: Dewald Myburgh, MJ van Niekerk (Laerskool Hartswater)

Netbal

Noord-Kaap Netbal

Voor van links: O/18 – Rheélene Cloete, Liandri Jacobs, Lindie Muller, Wilmarie Derks.
Agter van links: Madri van der Ryst (O/15), Lizé Pottas (O/17), Marike Sauerman (O/16), Lianke van Niekerk (O/14), Michelle Rademeyer (O/16)

Frances Baard Plattelandspan

Voor van links: Danique Visser, Lisa Greyling, Chané Burger, Leanne Swanepoel.
Agter van links: Luzaan Davids, Mariance Spangenberg, Raylene Malgas.

Hokkie

O/14 GW Hokkie

Zu-Nelle Myburgh

Gholf

O/19 GW Gholfspan

NJ van der Walt

ESKOM EXPO FOR YOUNG SCIENTISTS

Onder leiding van Juf. Swanepoel het die volgende Fisiese Wetenskappe leerders van Hoërskool Hartswater deelgeneem aan die Eskom Expo in Kimberley van 15-16 Augustus. Die volgende vier leerders het elk ‘n ‘n silwer medalje behaal vir hul navorsingsprojekte.

Wiann Bester ( Sonenergie: Waterverhitting d.m.v die Wet van weerkaatsing en ‘n Paraboliese spieël). Willie de Bruyn (Die opwekking van Piezoelektrisiteit d.m.v kwarts).
Leanne Swanepoel (Die effek van mikrogolfstraling op die ontkieming en groei van plante). Danique Visser (Kan die pH van water verander word deur die gebruik van elektrisiteit?)

Voor van links: Cecilia Seyffert, Willie de Bruyn.
Agter van links: Richard Fiellies, Wiann Bester, Danique Visser, Juf. Swanepoel (Vakonderwyser), Leanne Swanepoel, Jaco Ras.

MEDIUM SKOLE LIGA WENNERS VAN DIE NOORD-KAAP!

Baie geluk aan Hoëskool Hartswater se Tweede Hokkie-, O/15 Netbal-, O/16 Netbalspan asook die O/17 Rugbyspan met hul wen van die medium skole liga in die Noord-Kaap.

Tweede Hokkiespan

Hulle het die 9de Augustus in die semi-finaal teen Hoërskool Martin Oosthuizen gewen 1-0. Hulle het ook op dieselfde dag in die finaal gespeel teen De Aar en wen 2-1. Gedurende die seisoen het hierdie span 18 wedstryde gespeel waarin hulle 58 doele gekry het en slegs 6 doele teen hulle.

Voor van links: Marné Duvenhage (kaptein), Cayla Viljoen, Estie Coetzee, Sacha Bourquin.
Agter van links: Janine Bosman, Suzaan de Wit, Charlize Oosthuizen, Mev. Bedeker (afrigter), Esmie Pieterse, Carla Bezuidenhout, Carmia Duvenhage, Zu-Nelle Myburgh, Dené de Bruyn.

Netbal

Die O/15 en O/16 spanne eindig tweede in die provinsie en ook onder die TOP 20 netbal spanne in die land!

Voor van links: Chané Burger, Lianke van Niekerk, Onika Jones.
Agter van links: Esmari Cloete, Madri van der Ryst, Anieke van Rooyen, Mariance Spangenberg (kaptein), Lizelle Isaacs.

Voor van links: Gené Malgas, Marike Sauerman (kaptein), Lizel Derks, Khrisney van Staden.
Agter van links: Nadine Isaacs. Lisa Greyling, Leanne Swanepoel, Danique Visser.

RUGBY

Voor van links: Urvan Bosman, Olgerno Klein, Nico van Niekerk, Zongezile Nkewu, Kabelo Kuduntwane, Elandré Slabbert, Jerome van Nel, Pierre Roos.
Ry 2 van links: WJ Bester, GP Truter, Niel Coetzee, Gerlo Greyling, Justyn Robinson, Christo Ras.
Ry 3 van links: DJ Roux, L-Jay J. van Vuuren, Franco du Toit, Stefan Smith, Carlo Visser, Ryno Roux.
Agter van links: Rico Kernekamp (kaptein), Roelf van den Berg, Heinrich Klopper, Warren Ebed, Dijon Pienaar, Carel Wolhuter.

TOP 10 AKADEMIESE PRESTEERDERS!

Baie geluk aan die volgende leerders van Hoërskool Hartswater wat in die TOP 10 is na die Junie eksamen van die tweede kwartaal.

GRAAD 12 - Eerste in graad – Wilmarie Derks (79,57%)

GRAAD 11 - Eerste in graad – Wiann Bester (85,29%)

GRAAD 10 - Eerste in graad – Danique Visser (91,13%)

GRAAD 9 - Eerste in graad – Carmia Duvenhage (89,44%)

GRAAD 8 - Eerste in graad – Lohan de Kock (90,11%)

Voor van links: Altus van Zyl (6de), Lalisha Visser(2de), Lindie Muller (4de), Marilyn Coetzee (10de), Nashille Matthee (5de).
Agter van links: Esmari Vermeulen (7de), Jennifer Fourie (10de), Jesse Lawson (3de), Wilmarie Derks (1ste), Monique Marais (8de), Liandri Jacobs (9de).

Voor van links: Heleen Jacobs (8ste), Anri Swart (2de), Wiann Bester (1ste), Wilmari Walton (10de), Cecilia Seyffert (4 de).
Agter van links: Nico van Niekerk (3de), Martica Marais (5de), Willem van den Berg (8ste), Willie de Bruyn (6de).
Afwesig: Marizanne Botha (7de)

Voor van links: Roelof Pottas(10de), Kabelo Kuduntwane (7de), Stel-Mari Erasmus(9de), Simoné Visser (8ste), Joarita van Niekerk (6de).
Agter van links: Rico Kernekamp (3de), Tiekie Myburgh (5de), Leanne Swanepoel (2de), Danique Visser (1ste), Michelle Rademeyer (4de).

Voor van links: Andeon Bester (7de), Etiéne van Rensburg (6de), Chantelle Bothma (8ste), Marné Duvenhage (10de), Sacha Bourquin (4de).
Agter van links: Deidré du Preez (9de), Estie Coetzee (3de), Esmie Pieterse (5de), Carmia Duvenhage (1ste), Cayla Viljoen (2de)

Voor van links: Gordey Fatkulin (9de), Lohan de Kock (1ste), Ruby Lock (10de), Tinus van Rooyen (8ste).
Agter van links: Lianke van Niekerk (2de), Anieke van Rooyen (4de), Chandri Human (3de), Twané Wagenaar (5de), Dené de Bruyn (6de). Afwesig: Helaine Duvenhage

Products:


Hartswater High School
Address:
Office no: 053 474 1512
Fax:
Email: hartssek@vharts.co.za
Website:
Mobile:
Contact Us
Name:
Surname:
Telephone:
Email:
Message:
Security Check
Type the characters that you see in this picture.
© 2019 Vaalharts.com Valley | www.vaalharts.com | Admin | Disclaimer